1

How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good ช็อปช่วยชาติ

News Discuss 
เงินบริจาค อย่าลืมนำมาลดหย่อนภาษี แนะแนวทางลดหย่อนภาษี 'เงินบริจาค-ทอดผ้าป่า' ก็สามารถทำได้ ประชาชนยังแห่ซื้อสินค้าลดหย่อนภาษีคึกคัก ​ประชาชนออกมาใช้จ่ายซื้อสินค้าแน่นห้าง หวังใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 'เพื่อไทย' ชี้ ช็อปช่วยชาติ ประชาชนได้ประโยชน์น้อย 'เพื่อไทย' ชี้ ช็อปช่วยชาติ ประชาชนได้ประโยชน์น้อย แนะการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทย ควรเลือกการช่วยเหลือที่ลงถึงรากหญ้า ถึงเกษตรกร คลังแย้มมีลุ้น... http://www.foodspotting.com/4578709

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story